OVER ONZE SCHOOL

Ouders sturen hun kinderen naar een ‘goede’ school. Maar wat is een school met kwaliteit? De laatste jaren is er binnen de onderwijswereld een discussie op gang gekomen rond vragen als ‘Wat maakt een school tot een goede school?’ en ‘Hoe kan een school haar kwaliteit verbeteren en bewaren?’

In veel basisscholen wordt aan de verbetering en het behoud van de kwaliteit gewerkt. Vaak gebeurt dat niet systematisch, maar vanuit een spontaan aanvoelen van geëngageerde leerkrachten. Waar vroeger een impliciete aandacht voor kwaliteit kon volstaan, wordt nu in toenemende mate van de school verwacht dat ze expliciete antwoorden kan geven op de vraag naar haar effectiviteit en efficiëntie. Kwaliteitszorg is een sleutelbegrip geworden.

Criteria voor kwaliteitsvol onderwijs worden op verschillende niveaus ingevuld. Het niveau van het overheidsbeleid en de koepel van het katholiek onderwijs, het niveau van de scholengemeenschap of school en het niveau van de klas. Van de school wordt dus verwacht dat ze met een duidelijk plan naar voor komt waarin men de visie kan terugvinden.

Een schoolvisie wil zeggen: allemaal met de neus in dezelfde richting staan. Daarom zijn wij met het team rond de tafel gaan zitten om op zoek te gaan naar datgene waar wij als school willen of beter moeten achterstaan. Binnen onze school staan de kinderen centraal. Ons belangrijkste doel is immers: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen, ze omringen met de best mogelijke zorgen. We streven naar een optimale vorming van de totale persoonlijkheid. Als referentiekader gebruiken we de ‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’. De vijf opdrachten zijn onze leidraad en vormen de ruggengraat van onze visie. 

© 2019 - Sint-Lutgardis Ganshoren

behoort tot vzw Sint-Goedele Brussel - maatschappelijke zetel : Verheydenstraat 39, 1070 ANderlecht - ondernemingsnummer: 0478.379.452 - RPR: Brussel – Nederlandstalig

www.sint-goedele.be - info@sint-goedele.be